X
تبلیغات
رایتل

فناوریهای شناسایی و ردیابی

بارکد ، RFID ، شناسایی با امواج رادیویی ، ردیابی ، ردگیری، ردیابی ماهواره ای ، GPS ، بینایی ماشین ، بیومتریک ، کارت هوشمند، سنسور

توانمند سازی مدیریت زنجیره ی عرضه

توانمند سازی مدیریت زنجیره ی عرضه ی تجارت الکترونیکی B-to-B هوشمند با استفاده از RFID وشبکه ی EPC: یک مطالعه ی موردی در صنعت تک فروشی

Samuel Fosso Wamba                        Louis A. Lefebvre                 Elisabeth Lefebvre

چکیده

مقاله ی پیش رو بر آنست تا در زمینه ی فناوری RFID و شبکه ی EPC اطلاع رسانی کرده و قابلیتهای بالقوه ی آنها را در زمینه ی مدیریت زنجیره ی عرضه ی تجارت الکترونیکی B-to-B بررسی کند. بر مبنای داده های تجربی بدست آمده از چهار شرکت کاملا مرتبط از سه لایه ی یک زنجیره ی عرضه، چندین سناریو در زمینه ی تلفیق RFID و شبکه ی EPG مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس فعالیتهای مربوط به انبار کردن در یکی از زنجیره های عرضه ی خاص، نتایج بیانگر آن بودند که 1) رویکرد فرایند تجارت(business) بمنظور بهره گیری از نیروی بالقوه ی حقیقی RFID و شبکه ی EPC کاملا مناسب بوده است. 2) فناوری RFID و شبکه ی EPC قادر به ارتقاء فرایندهای "ترابری" و "دریافت" میباشند؛ 3) بصورت خودکار میتوانند عامل سببی دیگر فرایندهای تجارت باشند؛  4) سطح بالاتری از اشتراک اطلاعات بین اعضای زنجیره ی عرضه را ایجاد میکنند؛ 5) سبب افزایش ضرورت فرایندهای تجارت همچون "فرایند-با-فرایند،" "فرایند-با-ماشین، " و "ماشین-با-ماشین" میشوند. این مقاله به ما در افزایش آگاهی در زمینه ی قابلیت بالقوه ی FRID و شبکه ی EPC در فرایندهای تجارت کمک میکند.

 

مقوله ها و توصیف کننده های موضوعی:

K.4.3[انجمن رایانه ها]: اثرات سازمانی، خودکار سازی، راهبری مجدد. H.3.5

[ذخیره و بازیابی اطلاعات] سرویسهای اطلاعاتی انلاین-به اشتراک گذاردن داده ها، خدمات تحت شبکه

 

عبارات عمومی

مدیریت، استاندارد سازی

 

کلیدواژها

RFID، شبکه ی EPC، صنعت تک فروشی، مدیریت انبار، مدیریت زنجیره ی عرضه، فرایندهای هوشمند، محصولات هوشمند.

 1.      مقدمه

هدف اصلی مقاله ی پیش رو بررسی قابلیت بالقوه ی فناوری RFID(شناسایی بسامد رادیویی) و EPC(رمز محصول الکترونیکی) بعنوان عوامل کلیدی در توانمند سازی مدیریت زنجیره ی عرضه ی تجارت الکترونیکی(eCommerce) B-to-B هوشمند میباشد.  بصورت تخصصی تر، هدف ما افزایش آگاهی در زمینه ی چگونگی تلفیق فناوری RFID و شبکه ی EPC در یک زنجیره ی عرضه ی خاص میباشد. پس از آشنایی اولیه با فناوری RFID و شبکه ی EPC، مقاله ی پیش رو  تاریخچه ای از این مطالعه(بخش 2) را مطرح کرده، و روش پژوهش آنرا بصورت مفصل تشریح میکند(بخش 3). یافته ها و تاثیرات آنها در بخش 4 بررسی میشوند.

 1.1 فناوری RFID

از فناوری RFID بعنوان "یکی از فراگیرترین فناوریهای رایانه ای در تاریخ" نام برده میشود. اما مفهوم RFID موضوع جدیدی نیست؛ خاستگاه آن در کاربردهای نظامی طی سالهای جنگ جهانی دوم، زمانی که نیروی هوایی بریتانیا فناوری RFID را بمنظور تشخیص هواپیماهای متفقین از هواپیماهای دشمن توسط رادار بکار گرفت میباشد.

به هر جهت طی چند سال اخیر خصوصا با جنجالی که در اوایل سال 2003 در گرفت و طی آن Wal-Mart و وزارت دفاع ایالات متحده(U.S DOD) از متصدیان اصلی ملزومات تقاضا کردند تا با آغاز سال 2005، این فناوری را اخذ و اجرا کنند توجه بسیار زیادی به فناوری RFID معطوف شده است.

اهمیت اشاره شده در زمینه ی RFID با در نظر گرفتن تعداد قابل توجه گزارشات دقیق و جامع توسط منابع عرضه کننده ی فناوری(مثلا Intermec, Texas Instruments)، شرکتهای مشاوره ای(مثلا BearingPoint; Accenture)، منابع عرضه کننده ی زیربنایی(مثلا HP; Sun Microsystems)، شرکت های عرضه کننده  ی نرم افزار(مثلا  SAP)، و  منابع عرضه کننده ی solution(مثلا IBM) چشمگیرتر خواهد بود.

همچنین در جامعه ی آکادمیک، این پدیده ی در حال ظهور در زمینه های تحقیقاتی همچون مدیریت نوآوری، مدیریت پروژه، مدیریت محیط زیست، تجارت الکترونیکی، میدیرت زنجیره ی عرضه و تک فروشی، سیستمهای اطلاعاتی، و سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری بازتاب یافت. اما در تمامی آنها و به دفعات، این فناوی نوید بخش مزایای چشمگیر تری بود و فناوریهای اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نبود. آیا فناوری RFID و شبکه ی EPC مورد دیگری از بزرگنمایی ها در زمینه ی فناوری بودند؟

آیا RFID و شبکه ی EPC میتوانند عوامل کلیدی در توانمند سازی مدیریت زنجیره ی عرضه ی تجارت الکترونیکی B-to-B هوشمند باشند؟ مقاله ی پیش رو بدنبال یافتن پاسخهایی تجربی برای این پرسشها با استفاده از یافته های تجربی بدست آمده از مطالعه ای میدانی در مورد یک زنجیره ی عرضه در صنعت انبارداری، یعنی صنعتی که تمایل چشمگیری در خصوص RFID در آن بوجود آمده میباشد.

فناوری RFID بعنوان فناوری خودکار بی سیم  شناسایی و کسب داده ها(AIDC) دسته بندی میشود. اساسا، یک سیستم RFID از سه لایه تشکیل شده است: (1) یک برچسب که در آن تراشه ای وجود دارد، و در جسم فیزیکی مورد نظر که بایستی شناسایی شود جاسازی شده و یا به آن متصل میشود؛ (2) یک [دستگاه]خواننده و آنتن های آن که بدون ایجاد تماس قادر به ارزیابی و پاسخ باشد(برخلاف بارکدها، که به یک خط رویت نیاز دارند و بایستی در هر مرتبه تنها یکی از آنها خوانده شود)؛ و (3) یک رایانه ی مجهز به برنامه ی کاربردی میان افزار که تجهیزات RFID را مدیریت و داده ها را گزینش کرده و با برنامه های کاربردی شرکت هماهنگ باشد.

برچسبهای RFID در طرحهای بسیار متنوعی موجودند و در ویژگیهای بسیاری همچون منبع تامین نیرو، بسامد مربوط به حرفه ی مورد نظر، دامنه ی خواندن، ظرفیت ذخیره ی داده ها، نوع حافظه، اندازه، طول عمر، و قیمت متفاوتند.  این برچسبها ممکن است (1) فقط خواندنی و یا با قابلیت خواندن/نوشتن باشند و (2) با توجه به شکل استفاده از نیروی محرکه و ارسال داده ها به دستگاه خواننده، فعال، غیر فعال و یا نیمه فعال باشند. برچسبهای فعال یک باتری کوچک جاسازی شده دارند که از طریق آن نیروی لازم را بدست می آورند که نسبت به برچسبهای غیرفعال، دامنه ی ارتباطی وسیعتر، میزان بالاتر انتقال داده و ظرفیت ذخیره ی بیشتری از داده ها را امکانپذیر میکند.

از آنجایی که برچسبهای غیرفعال منبع تامین نیرو ندارند، در مقایسه با برچسبهای فعال قیمت کمتری دارند. به هر جهت، انتخاب برچسبهای مناسب، به اهداف هر مورد تجاری بستگی دارد. دستگاه های خواننده ی RFID ممکن است از یک واحد خواندن و یا خواندن/نوشتن تشکیل شده باشد؛ در زمان نیاز، قادرند موقعیت از پیش تنظیم شده و اطلاعات شناسایی یک جسم را در اختیار رایانه بگذارند که این عمل بصورت خودکار قادر است فرایند تجاری را آغاز کند.

 

1.2              شبکه ی EPC

شبکه ی EPC معیاری برای زیر بنای RFID است. این شبکه از پنج جزء تشکیل شده است: (1) رمز EPG، به شکل یک معرف(identifier) 64 تا 128 بیتی آغاز میشود. زمانی که در یک تراشه ی RFID(که برچسب EPC نیز نامیده میشود) جاسازی میشود و به یک شیء فیزیکی، محصول و یا فراورده متصل میشود، قادر خواهد بود اطلاعاتی همچون کارخانه ی سازنده، گروه تولیدی و اندازه، داده های زمان ساخت محصول، تاریخ انقضاء و مقصد نهایی و موارد دیگر را در دسترس قرار دهد.

(2) دستگاه خواننده ی RFID هر برچسب EPC را در محدوده ی شناسایی خود تشخیص داده، سپس برچسب EPC را خوانده و اطلاعات را به SAVANT ارسال میکند. (3) SAVANT یک سیستم میان افزار است که بین دستگاههای خواننده و سیستمهای کاربردی (AS) قرار دارد. بر مبنای قوانین تجاری تعیین شده، مسئولیت آن گزینش و گردآوری داده ها و تبادل با سرویس اطلاعاتی EPC(EPC-IS) و سرویس محلی نام جسم مورد نظر(ONS) است. (4) EPC-IS گذرگاهی بین هر متقاضی اطلاعات و شرکت AS و پایگاه های داده ی داخلی است. (5) ONS محلی یک فهرست راهنمای تایید و تصدیق شده از منابع اطلاعاتی موجود در توصیف تمامی برچسبهای EPC مورد استفاده در یک زنجیره ی عرضه است.

"این شبکه ی EPC روشی برای استفاده از فناوری RFID در زنجیره ی عرضه ی جهانی با استفاده از برچسبهای ارزان قیمت RFID و دستگاه های خواننده بمنظور عبور دادن اعداد EPC از آنها، و سپس استفاده از اینترنت بمنظور دستیابی به مقادیر بزرگی از اطلاعات مربوطه ایست که میتواند بین کابرهای صاحب اختیار به اشتراک گذارده شود. علاوه بر این، محصولات دارای برچسب EPC قابلیت برقراری ارتباط با محیط خود را داشته و در ارتباط با آن تصمیمات پایه ی علیتی اتخاذ میکنند. چنین محصولات را همچنین "محصولات هوشمند" و یا "محصولات خودکار" مینامند.

در صنعت تک فروشی هر کجا فناوری RFID و شبکه ی EPC قادر به ایجاد تاثیرات شگرف باشند، مدیریت زنجیره ای عرضه(SCM) بعنوان یک فعالیت با اهمیت تلقی میشود. بنابراین نکته ی اصلی مقاله ی پیش رو معرفی فناوری RFID و شبکه ی EPC بعنوان عوامل توانمند سازی SCM تجارت الکترونیک B-to-B هوشمند است.

 

2.      تاریخچه

2.1 شرایط فعلی صنعت تک فروشی

مجموعه ی صنعت تک فروشی بعنوان یکی از بزرگترین صنایع در جهان قلمداد میشود. بعنوان مثال در ایالات متحده، هم از نظر تعداد موسسات و هم از نظر تعداد کارکنان با فروش سالانه ی 3.8 تریلیون(هزار میلیارد) دلار و در اختیار داشتن 11.7درصد از کارکنان ایالات متحده در بین بزرگترین صنایع در مقام دوم قرار دارد.

به علاوه، این صنعت با مسائلی مشابه مسائل تاثیر گذار بر دیگر صنایع روبروست. برای مثال، جهانی شدن بازارها، رقابت شدید، افزایش فشار هزینه ها و افزایش تقاضاهای سفارشی به علاوه ی تنوع بسیار زیاد محصولات.

با این وجود، این صنعت همچنین با چالشهای خاصی همچون مدیریت زمان ماند خوار بار در فروشگاه، نیاز به قابلیت ردیابی دقیق و نیاز به کنترل دما در زنجیره ی عرضه ی تک فروشی مواجه است. تک فروشان همچنین بایستی به تعداد روز افزونی از واحدهای نگهداری موجودی انبار(SKUها) نیز رسیدگی داشته باشند. برای مثال در یک مغازه ی عادی در ایالات متحده ی امریکا، تعداد SKUها از نزدیک به 6000 در دهه ی 1960 تا رقم کنونی تقریبا 40000 افزایش نشان میدهد. بنابراین تعداد تبادلات روزانه ی فروش حالت انفجاری نشان میدهد. بنابراین، بدست آوردن اطلاعات خرید بصورت دستی و بدنبال آن امکان خطا، این روشها را تقریبا بلا استفاده کرده است.

علاوه بر این، بدست آوردن اطلاعات مربوط به خریدها بصورت دستی هزینه های مبادلاتی را افزایش داده و ممکن است به خطاهایی در فهرست موجودی انبار منجر شود. در میان مواردی که در متون مربوطه به آنها اشاره شده است، مورد Procter & Gamble نمونه ی کلاسیکی از این ناکارآمدیهاست که ضمن آن در فرایند هر فاکتور نویسی برای خریدار بین 35 تا 75 دلار هزینه میشود. در واقع، این نوع از رسیدگیها شامل مداخلات زیاد انسانی در سطوح مختلفی همچون سفارش گیری، وارد کردن داده ها، رسیدگی به سفارش، فاکتور نویسی و ارسال است.

به منظور کارآمد کردن فرایندهای چرخه ی عرضه و مهار هزینه ها، تک فروشان سراسر جهان بیش از پیش بر استفاده از فناوریهای اطلاعاتی(مثلا برنامه ریزی در خصوص منابع شرکت(ERP)، سیستم مدیریت انبار(WMS)، سیستم مدیریت حمل و نقل(TMS) و شناسایی خودکار جمع آوری داده ها(AIDC)) بمنظور حمایت فرایندهای تجاری درون و برون سازمانی، تصمیم گیری، مدیریت جریان کاری و تبادل اطلاعات با دیگر طرفهای زنجیره ی عرضه متکی هستند. آنها همچنین بمنظور ارتقاء سطح اجرایی به مفاهیم جدید با محوریت خریدار(مثلا فهرست کالای تنظیم شده توسط فروشنده(VMI)، سطح فروش(POS) و برنامه ریزی جمعی، پیشبینی و تکمیل مجدد(CPFR)) متکی هستند. اما از سوی دیگر اکثریت تک فروشان در خصوص بهبود مدیریت زنجیره ی عرضه ی خود، امید زیادی به فناوریهای نوظهوری همچون فناوری RFID و شبکه ی EPC دارند.

2.2 قابلیت بالقوه ی RFID و شبکه ی EPC در صنعت تک فروشی

بیشترین تمایل به RFID و شبکه ی EPC، در صنعت تک فروشی مشاهده میشود. این به اصطلاح "شبکه ی هوشمند" قابلیت اتصال خودکار رمز EPC به اطلاعات ذخیره شده در یک پایگاه داده در اینترنت و یا یک شبکه ی با دسترسی محلی(LAN) را داراست. در واقع، تک فروشان بزرگ همچون Wal-Mart، Tesco، Metro AG و 7-Eleven در زمینه ی قابلیت بالقوه ی RFID و شبکه ی EPC علاقه ی بسیاری نشان میدهند. برای مثال Wal-Mart پس از بکارگیری فناوری RFID، به صرفه جویی ثابت سالانه تقریبا (1) 600 میلیون دلار از محل کاهش هزینه های زنجیره ی عرضه از موجودی، (2) 300 میلیون دلار از محل بهبود مسیریابی در مراکز انبار و توزیع، و (3) 180 میلیون دلار از محل کاهش هزینه های مربوط به نگاهداری فهرست کالاها و هزینه های حمل دست یافت. Procter & Gamble نیز تخمین زدند سالانه در حدود 400 میلیون دلار از طریق استقرار سیستم RFID در بخش فهرست کالاها صرفه جویی داشتند.

 

2.3 کابردهای حقیقی RFID و شبکه ی EPC در صنعت تک فروشی

در سال 2003، گروه Metro اولین "فروشگاه ماورای آینده" ی خود را بازگشایی کرد که در آن فناوری RFID در موارد مختلف استفاده در سراسر زنجیره ی عرضه بصورت زنده بکار گرفته شده بود.

علاوه بر این، استفاده از فناوری RFID و شبکه ی EPC بمنظور ردیابی محصول در زنجیره ی عرضه ی تک فروشی توانست به کاهش بی نظیری در سطح فهرستهای کالا و همکاری میان عوامل زنجیره ی عرضه بیانجامد. برای مثال، Scottish Courage، که یک شرکت فراورده های نوشیدنی بریتانیایی است، با استفاده از فناوری RFID، دو میلیون کلید خود را در نقطه از زنجیره ی عرضه ردیابی میکند. در نتیجه، این شرکت نقصانهای خود را از بین برده، دفعات چرخه ی کلید را کاهش داده و ارسال کالاهای ورودی و خروجی موجود در انبار را بهبود بخشیده است. Marks و Sprenser نیز با استفاده از  فناوری FRID، 3.5 میلیون سینی، dollyها و جعبه های قابل بازیافت سراسر زنجیره ی عرضه ی منجمد غذای خود را ردیابی کرده و ضمن کاهش اساسی (تقریبا 80%) در زمان مورد نیاز برای خواندن انبوهی از سینی های چندگانه، صحت و قابلیت اطمینان داده ها را نیز افزایش دادند. نتیجه ی کلی عبارت بود از یک سیستم SCM مقرون به صرفه و سریع تر.

در انبارهای توزیع نیز بسیاری از اثرات و مزایای مورد انتظار از RFID و شبکه ی EPC بچشم میخورد. انبار توزیع که مرکز توزیع نیز نامیده میشود، فراورده هایی از متصدیان مختلف ملزومات را جمع آوری کرده و گاهی آنها را برای ارسال به تعدادی از خریداران انبار مونتاژ میکند. معمولا چهار فرایند جداگانه برای یک انبار توزیع فرض میشود که عبارتند از دریافت، ذخیره سازی، گزینش و ترابری؛ و تمامی این موارد را میتوان از فناوری RFID و شبکه ی EPC منتفع کرد(جدول 1).

این مقاله بر یک زنجیره ی عرضه ی منفرد "مدار باز" ابتکاری در صنعت تک فروشی تمرکز دارد و در جستجوی مواردی مرتبط با تلفیق فناوری RFID و شبکه ی EPC بین طرفهای مختلف است.

 

فرایندهای گسترده

توصیف

فرصتهای اختصاصی

فرصتهای معمول

دریافت

جابجایی محصولاتی که به انبار میرسند

-خودکار کردن فعالیتهای تاییدی

-مدیریت جریان کالاهای مورد تقاضا

 

ذخیره سازی

جابجایی و قرار دادن محصولات در محل ذخیره سازی مخصوص به خود

-کاهش هزینه های فرایند تا 20-30%

-افزایش ذخیره سازی موقت

-کاهش مداخلات دستی

 

گزینش

بازیابی محصولات از محل ذخیره سازی برای تحویل به خریدار

-کاهش هزینه ی فرایند تا 30-50%

-تسهیل فرایندها

ترابری

بازرسی، بسته بندی، و تحویل به واحدهای حمل

-خودکار کردن فعالیتهای تاییدی

-کاهش خطاها

-سرعت بخشیدن به فرایندها

 

3.      روش پژوهش

مطالعه ی ما بر فعالیتهای گذشته بنا شده و بر یک زنجیره ی عرضه ی سه لایه ای متمرکز است. به نظر میرسد روش مطالعه ی موردی روش مناسبی برای جستجوی مسائل پیچیده ی مرتبط با اثرات فناوری RFID و شبکه ی PEC باشد.

 

3.1 طراحی تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی این مطالعه ی موردی، گسترش دانش ما در زمینه ی فناوری RFID و شبکه ی EPC در زمینه ی فعالیتهای تک فروشی در یک زنجیره ی عرضه ی اختصاصی است، طراحی تحقیق در ارتباط با یک تحقیق پژوهشی نوآورانه میباشد. این طراحی میدانی در 12 مرحله ی متعاقب انجام شد(جدول 2، برگفته از Lefebcre و همکاران:2005).

 

جدول 2. مراحل مورد نظر در مطالعه ی میدانی

فعالیتهای تفصیلی

مرحله ی 1: موقعیت یابی

مرحله ی 1

تعیین انگیزه ی اولیه در استفاده از RFID و شبکه ی EPC: درک انگیزه ی اولیه بمنظور در بررسی بکار گیری استفاده از RFID و فناوریهای شبکه ی EPC(چرا؟)

مرحله ی 2

تحلیل زنجیره ی کمی محصول(PVC): درک فعالیتهای اختصاصی در مورد یک محصول خاص(چه چیزی؟)

مرحله ی 3

شناسایی فعالیتهای حیاتی PVC:(کدام فعالیتها در زمینه ی انتخاب و چرایی آن؟)

 

مرحله ی 2: سناریو سازی و تایید

مرحله ی 7

ارزیابی موقعیتهای RFID و شبکه ی EPC در PVC با توجه به محصول(سطح مجزا بودن)، در شرکتهای فعال در شبکه و سهیم در فعالیتهای خاص در PVC

مرحله ی8

ارزیابی موقعیتهای کاربردی بالقوه ی شبکه ی RFID-EPC منجمله سناریو نویسی و بهینه سازی فرایند("آنگونه که میتواند باشد")(چگونگی در سازمانها و ما بین آنها)

مرحله ی9

طرح ریزی فرایندهای تلفیقی فناوری RFID و شبکه ی EPC در میان و در داخل سازمانها

مرحله ی 10

اعتبار بخشی بازرگانی(business) و فرایندهای تلفیقی فناوری RFID و شبکه ی EPCبا مخاطبانی کلیدی تحلیل سهولت و ارزیابی چالشها منجمله تلفیق ERP و میان افزار(middleware) و خودکار سازی(automation) فرایند

 

مرحله ی 3: نمایش و تحلیل سناریو

مرحله ی 11

اثبات مفهوم(POC) در شبیه سازیهای آزمایشگاهی محیط فیزیکی شبکه ی RFID-EPC و تداخل بین لایه های زنجیره ی عرضه: نمایش سهولت و ارزیابی منجمله تلفیق ERP و میان افزار و خودکار سازی فرایند در تمامی سطح اعضای زنجیره ی عرضه

اثبات مفهوم مرحله ی پس از تحلیل و اتخاذ تصمیم برای رسیدن به آزمون بتای تکرار سناریوهای POC در یک محیط واقعی

 

مرحله ی 12

تکرار آزمایشی سناریوهای POC در یک محیط واقعی و ارزیابی مزایای پیشبینی شده در برابر مزایای مشاهده شده و اثرات شبکه ی RFID-EPC. تخصیص بودجه توسط سازمانهای شرکت کننده ی مختلف و کارکنان آنها

 

شش مرحله ی نخست اشاره شده متناظر است با گام اولی که میتوان آنرا با دیدی جامع تر بعنوان "گام موقعیت یابی" نامگذاری کرد. مرحله ی 1 بمنزله ی نقطه ی شروع است که در آن یک ارزیابی کلی در مورد انگیزه های  مشترک بر اساس بکارگیری فناوری RFID و شبکه ی EPC انجام میشود. مرحله های 2 و 3 بر روی فعالیتهای حیاتی خاصی که با هدف اجرای این فناوری انجام میشوند تمرکز دقیق تری دارند. مراحل 4، 5 و 6 بازتاب موقعیت حال حاضر بر حسب پویایی زنجیره ی عرضه و فرایندهای تجاری(business) درون و برون سازمانی فعلی  است.

گام دوم- سناریو سازی و تصدیق- فرصتهای منحصر به فرد فناوری RFID و شبکه ی EPC را ارزیابی (مرحله ی 7) و قابلیت بالقوه ی کابردهای RFID شبکه ی EPC را ارزیابی میکند(مرحله ی 8).  مرحله ی 8 بمنزله ی نقطه ی عطفی است که هم مسائل تجاری و هم مسائل مربوط به فناوری ارزیابی میشود. در مورد مسائل تجاری، بایستی به چندین سوال پاسخ داده شود: شرکتها در شبکه به چه ترتیب فعالیتهای خاص خود را مدیریت خواهند کرد؟

از نقطه نظر فعالیتها، فرایندها و ساختار سازمانی چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ کدام محصولات و چه سطحی از محصولات مورد هدف است؟ با توجه به محصول و دستیابی به آن در شبکه چه اطلاعاتی بایستی در دسترس باشد؟ چه مواردی باید فراهم شود؟ مشابه این پرسشها، پرسشهای دیگر، مسائل مربوط به فناوری را مورد توجه قرار میدهند: زیربنای IT فعلی چگونه تاثیر خواهد پذیرفت؟ کدام ویژگیهای محصول مورد نظر خواهد بود؟ چه مقدار اطلاعات مورد نیاز است؟ کدام موارد مورد استفاده است(یعنی خواندن/نوشتن، فاصله، سرعت، ایمنی، و غیره)؟پاسخ این پرسشها، طرح ریزی فرایندهای تجاری پس از الگوسازی مجدد با تلفیق فناوری RFID  و شبکه ی  EPC را ممکن میکند(مرحله ی 9). در پایان، در مرحله ی 10، فرایندهای تجاری و روش تحقیق پس از تلفیق فناوری RFID با کمک معیارهای کلیدی تایید میشوند.

گام سوم و نهایی در طراحی تحقیق، نمایش و تحلیل سناریوهای بدست آمده در گام دوم است که هم در شرایط کنترل شده (اثبات مفهوم کلی-مرحله ی 11) و هم در محیط واقعی انجام میگیرد(مرحله ی 12).

 

3.2 عرصه های تحقیق

چهار شرکت بازرگانی ، بعبارتی یک شرکت اصلی که آنرا شرکت X مینامیم و دو عرضه کننده ی درجه اول و یک تک فروش در این مطالعه ی میدانی شرکت کردند.

 

3.2.1  شرکت X در نگاه کلی

شرکت X یکی از بزرگترین شرکتهای نوشیدنی با تعداد تقریبی 6000 نفر پرسنل و درآمد سالانه ای در حدود 2.8 میلیارد دلار و در مالکیت آمریکای شمالی است. این شرکت تعداد زیادی از مراکز توزیع بزرگ را در اختیار دارد. حجم کلی 15 میلیون مورد حمل و نقل(transit) سالانه در این شرکت انجام میگیرد. از این میزان، سالانه 2.7 میلیون مورد، از بارانداز مرکز توزیعی که مطالعه ی میدانی ما در آن انجام شده منتقل میشود.

شرکت X برای ردیابی این موارد از سیستمهای بارکد استفاده میکند. علاوه بر سیستمهای بارکد، این شرکت از موارد کاربردی مختلف تجاری(مثلا ERP,WMS,TMS، درگاه شبکهB2B) استفاده میکند. TMS به یک GPS(سیستم مکان نمای جهانی) متصل است. همچنین شرکت X بمنظور بهینه سازی فرایندهای تجاری و ارتباطات خود شبکه ای محلی در اختیار دارد. شرکت همچنین از یک سرور EDIبمنظور برقراری ارتباط با دیگر عرضه کنندگان ملزومات و تک فروشان استفاده میکند.

 

3.2.2 دو عرضه کننده ی درجه اول در نگاه کلی

این دو عرضه کننده ی درجه ی اول، کارخانه هایی هستند که پر کردن بطری در آنها انجام میشود و محصولات خود را بصورت روزانه به شرکت X  عرضه میکنند و برای تبادل اسناد تجاری با شرکت X از کاغذ، پست الکترونیک و نمابر استفاده میکنند. کارکنان شرکت X مجبورند ضمن فرایند پذیرش،  مستندات تجاری دریافت شده از هر دوی این عرضه کنندگان را مجددا در برگه های درخواست تجاری خود وارد کنند. این امر به افزایش خطاهای مربوط به پردازش مستندات و بدنبال آن به ایجاد داده هایی نادرست منتهی میشود. این دو عرضه کننده ی درجه اول از بارکدهایی که توسط شرکت X در اختیارشان قرار گرفته بمنظور شناسایی محموله ها استفاده میکنند و هیچ روشی برای ردیابی محصولات خود پس از خروج از تاسیسات ندارند.

 

3.2.3 تک فروش در نگاه کلی

تک فروشی که بمنظور مشاهدات در-محل انتخاب شد یکی ازبزرگترین کمپانی های آمریکای شمالی در بخش خود با تعداد تقریبی 30000 پرسنل و شش مرکز توزیع بود. این شرکت بمنظور تامین فرایندهای بازرگانی درون و برون سازمانی خود، علاوه بر پست الکترونیکی از پرونده ها(file)، پایگاه های داده، شبکه های محلی، ERP و WMS استفاده میکند. یکی از بزرگترین چالشهای پیش رو در روابط بین این شرکت تک فروش و شرکت X اصلی، وجود اختلاف گاه و بیگاه بین مقادیر فرستاده شده توسط شرکت X و دریافت شده در بار انداز شرکت تک فروش است.

از میان برداشتن این اختلاف در فهرست موجودی انبار یکی از انگیزه های اولیه ی شرکت X اصلی و شرکت تک فروش پس از بررسی قابلیت بالاقوه ی فناوری RFID بود.

علاوه بر این، برخی شرکتهای مشاور به مدیران تمامی چهار شرکت مورد بررسی در این مطالعه ی میدانی پیشنهاداتی در این باره کرده و آنها را از مزایای بالقوه ی حاصل از اجرای سیستمهای RFID(و موقعیتهای حاصل از شبکه ی EPC) آگاه کرده بودند.

مشوق های اولیه ی آنها عبارت بود از کاهش فهرستهای موجودی کالا و هزینه های انبارداری در زنجیره ی عرضه. در اولین گروه مورد نظر(که همچنین از محققین آکادمیک و طرفهای بخش خصوصی و متخصصین روش تحقیق تشکیل شده بود)(مرحله ی 1)، افراد گروه، اهداف اولیه ی مدیریتی  خود را با توجه به نیاز روز افزون به کاهش زمان بین سفارش و دریافت و همچنین نیاز به پاسخ سریعتر به تقاضاهای در حال تغییر بازار را توضیح دادند.

بعبارت دیگر، مشوقهای اولیه ی آنها مربوط به موارد مرتبط با یک زنجیره ی عرضه ی مستقیم و پر سرعت بود.

فرایند ترابری

1. تایید سفارش ترابری

1.1. بطری کردن محصول

1.2. قرار دادن در بسته

1.3. قرار دادن در محموله های جابجایی

1.4. اتصال هر محموله به یک مقصد ترابری با استفاده از بارکد

1.5. بسته بندی هر محموله

1.6. بلند کردن از محل بسته بندی با استفاده از یک جرثقیل

1.7. حرکت چرثقیل بارگیری کرده به محل ترابری

1.8. هماهنگی با برنامه ی تولید

1.9. قرار دادن محموله ها در تریلی

1.10. پر کردن بارنامه(BOL)

1.11. حرکت تریلی به مقصد ترابری

1.12. ارائه ی دستی BOL در مقصد ترابری

 

فرایند دریافت

1. دریافت بارنامه

1.1. ایجاد یک BOL در نرم افزار شرکت برنامه ریزی منابع(ERP)

1.2. وارد کردن داده ها از BOL کاغذی در ERP

1.3. تایید مقدار از طریق جستجو در میان سفارش خرید(PO)

1.4. تنظیم یک گزارش

1.5. آغاز تخلیه

2. دریافت منابع فیزیکی

2.1. حرکت در ورودی

2.2. ورود چنگک جرثقیل به کامیون

2.3.  بلند کردن محموله از کامیون

2.4. بازگشت جرثقیل به انبار

2.5. بررسی دقیق محموله

2.6. تایید مقدار داخل محموله از طریق مشاهده ی ظاهری

2.7. بررسی شماره ی پروانه بمنظور تعین مدت قانونی

2.8. حرکت جرثقیل بارگیری کرده به منطقه ی عمیاتی تعیین شده

2.9. پایین آوردن محموله در منطقه ی عملیاتی

2.10. وارد کردن فهرستی از جابجایی ها در نرم افزار سیستم مدیریت تک فروشی(WMS) توسط متصدی

2.11. به انجام رساندن هر چه سریعتر کار توسط متصدی در WMS

2.12. انتقال نتیجه ی کار انجام شده از WMS به جرثقیل تعیین شده با استفاده از بسامد رادیویی(RF) و از طریق شبکه ی محلی توسط متصدی

 

فرایند دریافت

مشابه شرکت X

 

شکل 1. فرایندهای جاری درونی و بیرونی

 

3.3  جمع آوری داده ها

جمع آوری داده ها در خصوص مطالعه ی موردی بر موارد زیر استوار است:

(1) گروههای هدفی که در مرکز تحقیقاتی دانشگاهی با حضور نه مدیر اصلی و متخصص IT. امکان اتفاق نظر گروههای هدف در زمینه ی هدف راهبردی در خصوص بکارگیری RFID و شبکه ی EPC در یک زنجیره ی کمی تولیدی (مرحله ی 1، 2 و 3) و به منظور ارزیابی سناریو های مختلف و انتخاب سناریوی "اصلح" و یا "در دسترس" (مراحل 7، 8 و 9) فراهم شد. هر مرحله  از روش پژوهش بنا بر نظر اعضای گروه ارزیابی و مورد قبول واقع شد.

(2) مشاهدات محلی در چهار حوزه ی تحقیقاتی به منظور طرح ریزی فرایند مورد نظر در مراحل 5، 6 و 9 انجام شد. اگرچه برخی مراحل نیازمند تعامل های بیشتری بودند(مثلا مرحله ی 6 که مرکز تحقیقاتی بمنظور آشنایی با  فرصتهای حاصل از RFID و شبکه ی EPC و همچنین در خصوص رویکرد و روش بکار گرفته شده ملزم به ارائه ی توضیحی به طرفهای خود بود)، دیگر مراحل(مثلا مرحله ی 7) اغلب در اولویت طرفها بود. برای مثال، مدیریت بخش آمایش و توزیع(شرکت X) خاطر نشان کرد بمنظور استمرار در رویت جعبه ها(از عرضه کنندگان)، ردیابی محموله بایستی  شکل الزامی داشته باشد چرا که محموله ها پیش از ارسال برای خریداران مختلف بمنظور یکی کردن محموله ها(در شرکت (X باز شده و مجددا بسته بندی خواهند شد.

محققین در این پژوهش بعنوان ناظران، مصاحبه کنندگان، و نیروهای کمکی ایفای نقش کردند(برای گروههای هدف). آنها همچنین سناریوهای مفصلی را که از شواهد تجربی بدست آمده از چهار محل تحقیقاتی را طراحی و ارائه کردند. همچنین گزارشات صنعتی و اسناد و مدارک داخلی از قبیل تشکیل پرونده در خصوص فرایند، عملکردها، صفحات ERP و دامنه ی گسترده ای از دیگر اسناد فنی و غیر فنی نیز در صورت موجود بودن بکار گرفته شد. 

 

4. نتایج و بررسی

در مقاله ی پیش رو، ما تنها نتایج بدست آمده از مراحل 5، 6 و 9 روش پژوهش را با استفاده از فرایند "ترابری" عرضه کنندگان و فرایند "دریافت" شرکت X مورد بررسی قرار میدهیم. این سه مرحله به نتایج بدست آمده از مراحل قبلی متکی هستند و به منزله ی نتیجه ی معتبر گام های 1 و 2 در مطالعه ی میدانی و یا به عبارت دیگر فرصت یابی و سناریو سازی هستند.

همچنین تمامی این مراحل متناظر فرایندهای فعلی طرح ریزی تجاری(موقعیت حقیقی)(گام های 5،6) و فرایندهای مجددا طراحی شده با تلفیق فناوری RIFD و شبکه ی EPC میباشد(مراحل 8،9). نگاهی بر فرایند ذکر شده در اینجا (1) "توصیفی پویا تر از چگونگی رفتار یک سازمان"، و (2) رویکردی ساختاری و "تاکیدی زیادی بر چگونگی انجام کار" که مشارکت کنندگان میدانی را قادر به اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق میکند در دسترس قرار میدهد. این بازبینی فرایند همچنین بطور روز افزونی در ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بکار میرود.

4.1 فرایندهای رایج تجاری

در شکل1، فرایندها از شکلی کلی به شکلی با جزئیات بیشتر نشان داده شده اند.

بر اساس  تحلیل فرایندهای درون و برون سازمانی رایج در این شکل، موارد زیر مشاهده میشود: (الف) فرایندهای کلی "ترابری" و "دریافت" که به ترتیب از 12 و 17 فرایند درجه-دوم تشکیل شده اند. (ب) بیشتر فرایندهای فعلی، مداخلات بیشماری توسط کارکنان همچون وارد کردن داده ها(مثلا 1.2. در فرایند "دریافت")، بررسی های محموله(مثلا 2.5. در فرایند "دریافت") و یا شمارش جعبه های هر محموله از طریق مشاهده(مثلا 2.6. در فرایند "دریافت") را شامل میشوند.

علاوه بر این، به نظر میرسد فرایندهایی که شامل "ترابری" و "دریافت" میباشند در چهار گروه جای بگیرند، که عبارتند از، (1) تلفیق یک ماشین با یک محصول، و یا ماشین-با-محصول(مثلا 1.1. در فرایند "ترابری")؛ تعامل انسان با محصول، و یا انسان-با-محصول (مثلا 1.4. در فرایند "ترابری")؛ (3) تعامل انسان با محصول از طریق یک ماشین، که انسان-با-ماشین نیز نامیده میشود(مثلا 1.7. در فرایند "ترابری").؛ و (4) تعامل انسان با انسان دیگر، و یا فرایند انسان-با-انسان(مثلا 1.12 در فرایند "ترابری").

                         

4.2. سناریوی ذکر شده با تلفیق RFID و شبکه ی EPC

سناریوی ذکر شده(مراحل 8،9)، با تلفیق فناوری RFID و شبکه ی EPC توسط گروه هدف کاملا تایید شد. بر اساس این سناریوی پیشنهادی و وضعیت موجود، مقایسه ای انجام پذیرفت و مشاهدات زیر، تحلیل اثر و درک موقعیتهای حاصله را امکانپذیر کرد(شکل 2).

 

4.2.1 مشاهدات کلی

الف) سیستمهای RFID، SKU استانداردی عرضه میکنند که میتوان آنرا بوسیله ی تمامی عوامل شبکه ی  EPC به اشتراک گذاشت.

ب) هر عامل در زنجیره ی عرضه در هر زمان و هر کجا میتواند با استفاده از ONS از راه دور و از طریق ONS محلی به اطلاعات محصول دسترسی داشته باشد.

پ) گروه های جدیدی از فرایندهای تجاری در حال ظهورند.

 

فرایند ترابری

1.تایید سفارش ترابری

1.1.داخل بطری کردن محصول

1.2. قرار دادن در بسته هایی حاوی یک برچسب هوشمند جاسازی شده(بسته های t)

1.3. قرار دادن در محموله هایی حاوی یک برچسب هوشمند جاسازی شده(محموله های t)

1.4. بسته بندی هر محموله

1.5. بلند کردن محموله از محوطه ی بسته بندی با استفاده از یک جرثقیل

1.6. حرکت در محوطه ی مجهز به دستگاه خواننده ی RFID

1.6.1 بررسی خودکار بسته های t و محموله های t توسط دستگاه خواننده ی RFID

1.6.1.1. SAVANT بصورت خودکار مقصد ترابری را بررسی میکند

1.6.1.2 اعلام یک هشدار خودکار در صورت نادرست بودن مقصد ترابری و در غیر این صورت متصل کردن هر محموله به سک مقصد ترابری

1.6.1.3. انتقال خودکار محصول و اطلاعات ترابری به یک PDA در تریلی در نظر گرفته شده، ONS محلی(1-ONS)، موارد مورد درخواست شرکت(EA)، پایگاه داده ی درونی(IDB) و ONS از راه دور(r-ONS) از طریق SAVANT و EPC-IS

1.7. قرار دادن محموله در تریلی

1.8. حرکت تریلی در محوطه ی مجهز به دستگاه خواننده ی RFID

1.8.1. بررسی خودکار شناسه ی تریلی توسط دستگاه خواننده ی RFID

1.8.1.1. ارسال خودکار پیغام هشدار  پیشرفته ی ترابری(ASN)

1.8.1.2 به روز کردن خودکار اطلاعات و تنظیم یک بارنامه(BOL) در PDA در تریلی در نظر گرفته شده

1.8.1.3. ارسال خودکار یک نسخه ی مشابه از BOL به 1-ONS, EA, IDB و r-ONS از طریق SAVANT و EPC-IS

1.8.1.4. آغاز خودکار ردیابی محموله در سیستم مکان نمای جهانی(GPS)

1.9. انتقال تریلی به مقصد ترابری

 

فرایند دریافت

1.                دریافت بارنامه

1.1.           حرکت تریلی در محوطه مجهز به دستگاه خواننده ی RFID

1.1.1 بررسی خودکار ID تریلی توسط دستگاه خواننده ی RFID

1.1.1. فرستادن خودکار یک نسخه از BOL به 1-ONS از r-ONS از طریق اینترنت

1.1.1.2 اتصال خودکار BOL به PO در ERP از طریق SAVANT و EPS-IS

1.1.1.3. ایجاد خودکار فهرست کالا در WMS

1.1.1.4. ارسال خودکار پیغام به متصدی مربوطه در بخش دریافت بصورت پیغام کوتاه بر روی تلفن همراه و یا PDA در خصوص در نوبت نگاه داشتن یک جرثقیل

1.1.1.5. آغاز خودکار تخلیه

2. دریافت منابع فیزیکی

2.1. حرکت جرثقیل در محوطه ی مجهز به یک دستگاه خواننده ی RFID

2.2. قرار دادن جرثقیل در یک کامیون

2.3. بلند کردن محموله از کامیون

2.4 بازگشت جرثقیل به انبار

2.5. بررسی خودکار محموله هایt و بسته های t توسط دستگاه خواننده ی RFID

2.5.1. بروز رسانی خودکار اطلاعات در WMS, EPC-IS, 1-ONS از طریق SAVANT

2.5.2 آغاز خودکار فرایند ارسال

 

فرایند دریافت(تک فروشان)

مشابه موارد ذکر شده در شرکت x

 

شکل 2. تاثیر RFID و شبکه ی EPC در فرایندهای "ترابری" و "دریافت".

 

4.2.2. مشاهدات ویژه

الف) تعداد فرایندهای مشاهده شده در "ترابری" و فرایند "دریافت" در شرکت X، در مورد عرضه کنندگان پس از بکار گیری فناوری RFID و شبکه ی EPC از 12 فرایند درجه ی دوم در فرایند قبلی به 9 فرایند درجه دوم، 2 فرایند درجه سوم و 7 فرایند درجه چهارم تغییر کرد و همچنین تعداد فرایندهای موجود در فرایند نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در واقع، با بکار گیری فناوری RFID و EPC، این تعداد از 17 فرایند موجود درجه ی دوم به 6 فرایند درجه دوم، 3 فرایند درجه ی سوم و 5 فرایند درجه ی چهارم تغییر کرد.

ب) تمامی فرایندهای بر پایه ی اطلاعات(مثلا 1.1.1.1، 1.1.1.2، 1.1.1.3 در بخش "دریافت") هم اکنون بصورت خودکار انجام میشوند. در حقیقت، استفاده از فناوری RFID و شبکه ی EPC، روشهای تایید را در بخش دریافت خودکار کرده و اطلاعات معتبری را در سطح بالای انفرادی(محموله، جعبه) فراهم میکند؛ این اطلاعات را میتوان در تمامی زنجیره ی عرضه به اشتراک گذارد. RFID و EPC میتواند تقریبا تمامی اسناد و مدارک تنظیم شده بر روی کاغذ در روش سنتی فرایند دریافت را از میان بردارد.

پ) در فرایند "ترابری"، میتوان از میان رفتن بخش انسان-با-انسان(1.12) و ظهور فرایندهای هوشمند و یا بعبارت دیگر فرایندهایی که توسط دیگر فرایندها آغاز میشوند(فرایند-با-فرایند)(مثلا 1.6.1.1.، 1.6.1.2.، 1.8.1.1.، 1.8.1.2.) و فرایندهایی که توسط یک فرایند ماشینی اغاز میشوند(فرایند-با-ماشین)(مثلا 1.6.1.3.، 1.8.1.3.، 1.8.1.4.) را مشاهده کرد. در فرایند 1.6.1.2.، مدیریت "هوشمند" محصولات خروجی، از ارسال نادرست محصولات پیشگیری کرده و بنابراین رضایت بیشتر خریداران و کاهش هزینه های مربوط به متصدی در انبارداری را موجب خواهد شد.

ت) با توجه به فرایند "دریافت" در شرکت X، عامل علیتی در آغاز تمامی فرایند، ورود کامیون است. به محض آنکه کامیون از مدخل مجهز به دستگاه خواننده ی RFID عبور کند، خوانده شده(فرایند ماشین-با-ماشین 1.1.1.) و اطلاعات جمع آوری شده در سراسر زنجیره ی عرضه در دسترس قرار میگیرد. در این زمان، امکان بررسی آنکه آیا محصولات ورودی سفارش داده شده اند یا خیر وجود دارد. در صورت منفی بود پاسخ، مسئول مربوطه در بارانداز میتواند از پذیرش کامیون ورودی خودداری کند و بنابراین از تخلیه ی غیر ضروری پیشگیری شود.

ث) علاوه بر این، وظایف وقت گیری همچون وارد کردن داده ها(مثلا 1.2. در "دریافت") و بررسی فردی(مثلا 2.5. و 2.7. در "دریافت") هم اکنون با استفاده از دستگاه های خواننده ی RFID بصورت خودکار انجام میشوند، و بنابراین از خطاهای محتمل انسانی جلوگیری میشود. در نتیجه کیفیت و یکپارچگی اطلاعات در زنجیره ی عرضه بهبود میابد.

ج) علاوه بر این، استفاده از فناوری RFID و شبکه ی  EPC، تبادل اطلاعات را بین عوامل مختلف زنجیره ی عرضه ارتقاء میدهد. در واقع، به محض خروج کامیون از بارانداز ترابری در تاسیسات عرضه کنندگان، کامیون محموله ها و بسته های مجهز به EPCها توسط دستگاه های خواننده ی RFID خوانده شده و یک ASN بصورت خودکار از طریق یک ONS محلی به ONS راه دور شبکه ی EPC و به شرکت X ارسال میشود. این امر قابلیت رویت در میان تمامی طرفهای زنجیره ی عرضه را افزایش داده و امکان داشتن محصول صحیح در زمان ومکان صحیح را فراهم میکند.

چ) علاوه بر این، زمانی که کامیون به خود مقصد میرسد، توسط دستگاه خواننده بصورت خودکار بررسی شده و تمامی اطلاعات در مورد محصول بصورت خودکار از ONS راه دور شبکه ی EPC به ONS محلی شرکت X و سیستم اطلاعات شرکت وارد میشود. تمامی این فرایندها بدون هیچگونه دخالت نیروی انسانی روی میدهد.

ح) علاوه بر این، فناوری RFID و شبکه ی EPC، همراه با فناوریهای پیغام رسانی همچون پست الکترونیک، امکان ارسال پیغام هشدار به یک متصدی بمنظور در نوبت نگاه داشتن یک جرثقیل در طی فرایند "دریافت"(فرایند-با-انسان)(1.1.1.4) و یا ورود محموله های فوری را فراهم میکند.

در پایان، فناوری RFID و شبکه ی EPC امکان یکپارچه کردن الکترونیک تمامی شرکتهای فعال در چرخه ی عرضه را فراهم میکند. در واقع، هر عامل در زنجیره ی چرخه در هر زمان و هر کجا میتواند همواره آخرین اطلاعات را از ONS از راه دور و از طریق ONS محلی دریافت کند. در واقع، جریان محصول کاملا همزمان با جریان اطلاعات خواهد بود.

از این پس تنظیم تمامی اطلاعات ضروری برای تدارکات الکترونیکی، صدور الکترونیکی صورتحساب، پیشبینی الکترونیکی، تکمیل مجدد بصورت الکترونیکی، بصورت خودکار و همزمان از ONS محلی و EPS-IS و بنابراین مدیریت هوشمند فرایندهای بازرگانی الکترونیکی B-to-B امکانپذیر خواهد بود.

 

5. نتیجه گیری

با ارائه ی فناوری RFID و شبکه ی EPC و تمرکز بر فرایندهای تجاری، مقاله ی پیش رو نسبت به مطالعات پیشین بدنبال اهدف دیگری است. نتایج بدست آمده، بر فرصتهای متعدد ایجاد شده ی SCM خصوصا از نظر بهینه سازی فرایند تجاری و از طریق کاهش تغییرات اطلاعاتی توسط کارکنان و بنابراین کمک به صرفه جویی در هزینه ها تاکید کردند. این فرصتها قادرند شرکتهای تک فروشی را در راستای بهینه سازی در دسترس قرار داشتن محصولات که همواره دغدغه ی اصلی اینگونه شرکتهاست و هم اکنون نیز در حدود 31.1 میلیارد دلار آمریکا در فرصتهایی که سالانه بواسطه ی کاهش هزینه ها از طریق کاهش فهرست کالاها ایجاد میشود یاری کنند(Srivastava, 2004). در واقع، شبکه ی EPC قادر است رمز محصول EPC را در هر نقطه در زنجیره ی عرضه و بصورت همزمان در دسترس قرار دهد و بنابراین قابیلت مشاهده ی پیوسته ی زنجیره را ارتقاء دهد.

 

برگرفته از سایت http://redlink.blogfa.com

تاریخ ارسال: دوشنبه 2 اردیبهشت 1387 ساعت 07:23 | نویسنده: محمد روهینا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد