X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فناوریهای شناسایی و ردیابی

بارکد ، RFID ، شناسایی با امواج رادیویی ، ردیابی ، ردگیری، ردیابی ماهواره ای ، GPS ، بینایی ماشین ، بیومتریک ، کارت هوشمند، سنسور

استاندارد بارکد برای مراقبت

این متن دیدی از استانداردها و علائم شناختی بارکدهای عمده در مراقبتهای صنعت را ارائه می دهد. همچنین شامل خلاصه ای از قانون FDA که به خوبی دیگر محرکهای بازار بر منابع و تامین کننده ها فشار می آورد می باشد. از جمله استانداردهای مهم برای مراقبت عبارتند از:انجمن ارتباطات سالم تجارت صنعتی (HIBCC) و انجمن قوانین جامع (UCC) استانداردهای نماد شناسی برای ISO و استانداردهای برچسب گذاری تولیدکننده محصول که البته از انجمن بین المللی برای انتقال نیرو (ISBT) هم مهمتر هستند.

 

 

شناسنامه محصول:

بارکدی که باید منحصر بفرد باشد به عنوان شناسه هر محصول خاص به کار گرفته می شود.

در ساختار HIBCC , این کار HIBC/LIC نامیده می شود, و در UCC/EAN آن کد محصول جهانی نامیده می شود (UPC) . یک دوره حفاظت برای شماره محصول جهانی (UPN) استفاده می شود. که جهت مراجعه به دو قالب کدبار : HIBC و UCC/EAN که مجموعا می توانند به عنوان محافظت محصولات جهان به شمار آیند. بنابر این یک HIBC/LIC یا یک UPC می تواند یک UPN باشد. همچنین اطلاعات کدبار باید تعیین کننده سازنده در هر نشانه گذاری بر روی بسته بندی ( یا واحد فهرست اموال  ) از هر محصول باشد. داشتن بارکد UPN بر کوچکترین واحد از سیستمهای پرداخت و تامین کننده های پزشکی استفاده از آنها را ساده و مؤثرتر می کند. همچنین ایجاد اصل تضمین و مقدور ساختن مراقبت است که محصول واقعی و سالم را به مراحل زیر تقسیم می کند و آن نیز صبری زیاد در روندی مطمئن می باشد.

البته شباهت ها و تفاوتهایی بین HIBC/LIC و UPC وجود دارد. هر دو سیستم به سازنده یا مونتاژ کننده شناسنامه مخصوصی را اختصاص می دهند. بسیاری از محصولات به بیمارستانها فروخته می شود و بعضی اوقات محصولات به بازارهای خرده فروش نیز فروخته می شود. خرده فروشیهای بزرگ قدرت خرید زیادی دارند و اغلب محصولات باید با کد UPC برای توضیع به خرده فروشیها حمل شوند.

فهمیدن اینکه HIBC/LIC و UPC بارکدهای استانداردی نیستند مهم است. در هر حال مهم است که یک برچسب حفاظت ( یک سازنده محصولات پزشکی یا یک توزیع کننده کیتهای محصولات به مشتریان ) یکی از دو استاندارد را استفاده کند. بارکدهای صنعتی پزشکی (HIBC) تهیه کننده برچسب اطلاعات اولیه استاندارد است.

( ارجاع شود به عنوان کد شناسایی برچسب HIBC یا LIC ) یا ساختار اطلاعات اولیه UCC/EAN .

HIMSS و بسیاری دیگر از سازمانهای مراقبتهای پزشکی توصیه می کنند که بیمارستانها قابلیت خواندن و طرز تهیه قالبهای UPN را داشته باشند.

تأمین کننده های مراقبت پزشکی در این اصل مشترک هستند که هر دو قالب UPN را بپذیرند.

ساختار اطلاعاتی هر تأمین کننده مشابه اطلاعات پایه است. ( برچسب شناسایی محصول یا تعدادی کاتالوگ و سطوح بسته بندی ) بنابر این پایه های اطلاعاتی بیمارستانها باید به پذیرفتن هر دو قالب مجهز شوند. تهیه کنندگان نیز باید با استانداردهای تولید کننده HIBC و خصوصیات کلی EAN.UCC آِشنا شوند.

اطلاعات تهیه شده در اینجا یک نقطه شروع خوب است. در هر حال, به بدست آوردن یک کپی از هر استاندارد به عنوان یک مرجع کامل مطمئن باشید.

 

انجمن ارتباطات تجارت صنعت پزشکی (HIBCC) :

انجمن ارتباطات تجارت صنعت پزشکی (HIBCC) یک صنعت ضمانت کننده و حمایت کننده, البته نه فقط برای منفعت تشکیلات, به حساب می آید.

HIBCC تشکیلاتی است که از وظایف اولیه اش تسهیل کردن ارتباطات الکترونیکی بوسیله توسعه استانداردهای مناسب برای تبادل اطلاعات میان همه شرکای تجاری مراقبتهای پزشکی است. HIBCC در چندین حوزه صنعت پزشکی مورد بحث است و شامل تبادل اطلاعات الکترونیکی در قالب پیام, اطلاعات استانداردهای برچسبهای بارکد, سیستمهای شمارش جهانی, و قوانین پایه های اطلاعاتی که مجموعا شناسنامه های متداول را متمئن تر می کند.

 

در نظر گرفتن استاندارد تولید HIBC :

این علامت به عنوان شناسنامه سازندگان محصولات استفاده می شود. استاندارد اطلاعات اولیه HIBC LIC شامل طول 8 تا 20 رقم است. که شامل یک رقم پرچم, یک رقم LIC , یک شماره کاتالوگ یا محصول, یک واحد از مقیاس و یک نماد پیوند دادن است. اطلاعات بارکد و اطلاعات قابل خواندن توسط انسان همواره در این نوع دستور چاپ می شوند. یک نشانه ستاره (*) هموارد جلوتر و به دنبال شرح مفاد بارکد می آید.عناصر این ساختار اطلاعاتی به طریق منحصر بفردی بیان می شوند, مواردی که آنها در ساختار اطلاعاتی استفاده می کنند عبارتند از:

1-      رقم پرچم: هر بارکدی به دنبال قالب HIBC LIC با یک + به عنوان یک رقم پرچم می آید. + اشاره بر این دارد که بارکدی که به دنبال HIBC LIC است در واقع ساختار اطلاعاتی آن است.

2-      برچسب کد شناسایی: یک تولید کننده به دنبال استاندارد برچسب تولید HIBC یک برچسب کد شناسایی خرید (LIC) را هم انتخاب می کند, که البته از HIBCC است. 4 رقم LIC که شناسنامه سازندگان را بیان می نماید را HIBC تعیین می کند. رقم اول از حروف الفبا است و سه رقم باقیمانده عدد هستند.

3-      شماره محصول یا کاتالوگ: HIBC LIC استفاده از شماره محصول یا کاتالوگ موجود, که بوسیله برچسبی تعیین می شود را تسهیل می کند. HIBC LIC می تواند به طول 1 تا 13 رقم باشد. که از حروف الفبا یا از اعداد یا ترکیبی از هر دو است. اغلب ارقام به عنوان پیوند دهنده ها, جدا کننده ها, دوره ها, نشانه های ستاره (*) و حتی فاصله هستند, که بخشی از شماره کاتالوگ یا محصول به حساب می آیند. این ارقام در قالب کد UPN یا در شرح بارکدها که به صورت قابل فهم برای انسان باشد, چاپ می شوندکه به صورت کد شده نمی باشند. در هر حال, این ارقام در یک شماره کامل از کاتالوگ یا محصول استفاده می شوند. شاید هم در جایی دیگر بر روی برچسبی یا بر روی بسته ای آنها را چاپ کنند.

4-      واحد مقیاس: شناسنامه تراز بسته, واحد مقیاس است. ( به عنوان نمونه واحد انتشار, بسته بندی ناهموار, کارتن, جعبه و تخته پهن ) این ارقام در بارکد HIBC/LIC یا بارکدی که به صورت قابل خواندن برای انسان چاپ می شود, به صورت کد شده نمی باشد. و شناسه ای مثل 0 تا 9 می باشد. مثلا با شناسه 0 واحد انتشار شناخته می شود.

5-      رقم پیوند: ( بعضی اوقات رقم کنترل خوانده می شود. ) رقم پیوند برای دو هدف بکار می رود. اولا به عنوان یک پیوند به بارکد ثانویه اختیاری استفاده می شود. و ثانیا به عنوان یک رقم کنترل اضافی برای امنیت اطلاعات برای هر خطای دستی در اطلاعات و خطاهای رمز گشایی بارکدهای نمایش داده شده نیز استفاده می شود.

 

کاربردهای به کار بردن استاندارد HIBC :

به دنبال به کاربردن استاندارد HIBC , تهیه کنندگان بوسیله داشتن یک تعریفی استاندارد برای برچسب گذاری بارکد برای شناسنامه هر چیزی از بیماران, یادداشتهای پزشکی, مراقبتها, تصاویر و دارایی ها برای اسناد تجارت استفاده می برند. تهیه کنندگان باید یک برچسب شناسایی کد شده (LIC) را فراهم کنند که برای معین کردن همه مکانهای مراقبت پزشکی به کار برده می شود. که بوسیله HIBCC تضمین می شوند.

سه ساختار اطلاعاتی برای برچسب استاندارد بارکد وجود دارد که عبارتند از: قالب ساختار اطلاعاتی واحد, قالب ساختار اطلاعات دو بخشی, قالب ساختار اطلاعات چندگانه. قالب ساختار اطلاعاتی واحد برای شناسنامه های پایه استفاده می شود. قالب ساختار اطلاعاتی دو بخشی, هرگاه طول اطلاعات نتواند بوسیله قالب اطلاعاتی واحد پشتیبانی شود از قالب ساختار اطلاعاتی دو بخشی استفاده می شود. قالب چندگانه اطلاعات هنگامی استفاده می شود که اطلاعات چند بخشی در محلی پیوسته شده باشند, یا اینکه بر روی برچسب کالایی امکان دارد یافت شوند.

در ذیل توصیفی از میدانهای قالب اطلاعاتی واحد می آید:

-         شاخص موقعیت: اولین میدان با طول از یک تا سه رقم است. همچنین شناسه های موقعیت در برچسب به کار می روند. برای مثال `A` نشان دهنده شیوه تزریق نمودن به یک بیمار است.

-         شاخص اندازه و مقدار: دومین میدان با طول یک یا دو رقم است. که شاخص شناسنامه میدان است. برای مثال `C` نشان دهنده شناسنامه میدان بعدی یک بیمار است.

-         میدان اطلاعات: سومین میدان با طول متغیر است. این میدان شامل اطلاعات واقعی برای تشخیص است. که یک تعیین کننده هویت بی نظیر است.

-         رقم پیوند: ( بعضی اوقات رقم کنترل نیز نامیده می شود. ) رقم پیوند برای دو هدف به کار می رود. اولا به عنوان یک پیوند به بارکد ثانویه اختیاری استفاده می شود. و ثانیا به عنوان یک رقم کنترل اضافی برای امنیت اطلاعات و نیز برای هر خطای دستی در اطلاعات و خطاهای رمز گشایی بارکدهای نمایش داده شده, استفاده می شود.

 

نمادهایی برای ساختار اولیه اطلاعات HIBC :

استفاده از برچسب استاندارد HIBC این امکان را می دهد که برچسب گذارندگان هر یک از کد 128 نمادی یا کد 39 نمادی را انتخاب کنند. هر کدام از این نمادها الفبایی هستند. در ابتدا کد 39 نمادی تنها برای استاندارد HIBC مجاز شمرده می شد. در هر حال تکنولوژی (نمادشناسی, چاپگرها, اسکنرها, کنترل کننده ها ) از استاندارد HIBC استنتاج کرده و سپس در مکان قرار می دهد. و کد 128 نمادی اکنون اغلب در کاربردهای بارکدی استفاده می شود. یک دلیل این استفاده آن است که کد 128 نمادی یک متراکم کننده بارکد از کد 39 نمادی است که شما می توانید اطلاعات زیادی را در مقدار یکسانی از فضا در آن چاپ کنید. با تعداد زیادی از بخشهای واحد کوچک استفاده در مراقبت پزشکی, این ترکیب, ترکیبی مهم از نمادشناسی می باشد.

ساختارهای اطلاعاتی صرفنظر از اینکه شما از چه نماد شناسی استفاده می کنید, مشابه هستند.

بیمارستانها می توانند انتظار دریافت محصولات مارک دار شده طبق قالب HIBC LIC که از 128 نماد یا کد 39 نمادی یا ماتریس اطلاعاتی استفاده می کنند را داشته باشند.

اسکنرهای بارکد می توانند به طور خودکار بین یک قالب از سایر قالبها تفاوت قائل شوند. و این بدین معنی است که اسکنرها با تفاوت قائل شدن و تشخیص نمادشناسی و رمزگشایی اطلاعات برنامه ریزی شده اند. علاوه بر این برای ماتریس اطلاعات یک تصویر اسکنر باید مانند مثالها استفاده شود.

 

انجمن یکسان سازی کد (UCC) INC :

انجمن یکسان سازی کد (UCC) INC راه استفاده مناسبی برای شرکتهای استانداردی که از بارکد جهانی محصولات (UPC) استفاده می کنند, نمی باشد. و شامل رنج کاملی از تهیه کنندگان استانداردهای ساخته شده و راه حل های تجارت برای بیش از 251000 عدد کمپانی تجاری در 23 صنعت بزرگ و مهم می باشد که یکی از آنها صنعت مراقبت پزشکی است. برای همکاری با شرکای بین المللی, EAN بین المللی, وظایف UCC به عنوان یک ابتکار اولیه برای تجارت و صنعت, توسعه استاندارد شناسنامه کدها در سراسر جهان, حاملهای اطلاعات, و تجارت الکترونیک, بارکدهای UCC استفاده می شوند, این علاوه بر استفاده آنها در بازارهای خرده فروشی می باشد.

ساختار ابتدایی اطلاعات UCC/EAN برای مراقبتهای پزشکی:

تهیه کننده ای که به پیروی از قالب UCC/EAN گزینش می کند باید یک رقم شناسنامه سازنده را از UCC خریداری نماید, که به عنوان GTIN شناخته می شود. ( شماره کالای تجاری بین المللی ) این شماره برای تشخیص سازنده محصول استفاده می شود. SCC-14  UCC/EAN یک 14 رقمی است که با ساختار اطلاعات عددی با طول ثابت است. که شامل یک تشخیص دهنده هویت استفاده, یک مقیاس تراز بسته بندی, یک رقم کالا / سازنده و یک رقم کنترل است. عناصر این ساختار اطلاعاتی در زیر توضیح داده شده اند, و البته در دستورات هم از آنها استفاده شده است.

در هر حال ساختار اطلاعات باید به عنوان یک رقم ملاحظه شود و هرگز نباید تجزیه شود.

1-      کاربرد تشخیص دهنده هویت (AI) : هر بارکدی که ذیل قالب SCC-14 می آید برای مراقبت پزشکی, بوسیله کاربرد تشخیص هویت دهنده (01) مقدم می شود. یک تشخیص هویت دهنده کاربردی شامل دو رقم یا بیشتر است که نشان دهنده قالبی از عنصر اطلاعاتی UCC/EAN  , 128 نمادی می باشد. و آن تعیین کننده قالبی از عنصر اطلاعاتی است.

2-      مقیاس ترازبندی بسته: این تشخیص دهنده های تراز بسته بندی ( به عنوان نمونه: واحد ناهموار, بسته تاقچه مانند, کارتن, جعبه, تخته پهن ) شناسه هایی به عنوان 0 تا 9 می باشند. مثلا با صفر واحد ناهموار شناخته می شود.

3-      رقم ID شرکت UCC : ID شرکت یا رقم سازنده بوسیله UCC ذکر می شود. رقمهای UCC با 00 , 06 یا 07 شروع می شود. یک محصول دارویی که کنترل شده FDA است با 03 شروع می شود.

4-      شماره اختصاص داده شده به سازنده کالا: شماره کالا 5 رقم است که بوسیله برچسبی بر روی محصول تعیین می شود. این شماره لزوما شماره کاتالوگ سالم نیست, اما یک تشخیص دهنده عددی بشمار می آید.

5-      رقم کنترل: ( گاهی رقم چک کردن نیز خوانده می شود. ) این رقم برای امنیت بیشتر اطلاعات, فهمیدن خطاهای دستی, و نمایش خطای رمز گشایی کدبار استفاده می شود.

 

اطلاعات ثانویه UCC/EAN :

UPN تنها به امنیت اولیه اطلاعات نیاز دارد. در هر حال استاندارد برچسب گذاری HIBC و متدی از اطلاعات رمزگذاری اضافی توسط UCC/EAN را ارئه می دهد. به عنوان نمونه های بیشتر, دسته, شماره سریال, تاریخ انقضا، اینها اطلاعات ثانویه نامیده می شوند. اهمیت اطلاعات ثانویه مخصوصا در جابجایی محصولات میان زنجیره تولید تا تهیه کنندگان و سرانجام برای مراقبت بیمار استفاده می شود. این نوع اطلاعات بسیار کلیدی است برای بسیاری از تولیدات نسبت به بقیه. برای مثال, ساختار اطلاعات ثانویه به هر چیزی در زنجیره تولید کمک خواهد کرد. ( سازندگان, توزیع کنندگان و بیمارستانها ) که باید پاسخ گوی ایمنی تجهیزات پزشکی (SMDA) باشد. که این هم نیازمند کنترل همه وسایلی است که از طریقی به بیمار منتهی می شود. مثالهایی دیگر از محصولات برای اطلاعات ثانویه عبارت است از: موضوعات آزمایشهای بحرانی محصولات دارویی که تاریخ انقضا دارند.

بسیاری از برچسب زنندگان اطلاعات ثانویه را بصورت رمزی, معمولا در یک بارکد مجزا انتخاب می کنند. بعضی اوقات یک برچسب زن از صورت مسلسل یا ترکیب اطلاعات با یک بارکد طولانی استفاده می کند. ساختار اطلاعاتی ویژه ای برای هر قالب در استاندارد وجود دارد.

 

نمادشناسی برای ساختار RSS :

نمادشناسی جدید به استفاده کاربردیی که اطلاعات زیادی را در یک بخش کوچکی از وضعیت واقعی بارکد جا می دهد, ترکیب می شود. 90 درصد کالاهای مراقبت پزشکی به صورت کدشده استفاده می شوند و در آنها علائم خطی به طور وسیعی پذیرفته شده اند. 10 درصد دیگر از کالاها که بسیار هم کم هستند برای کاربردهایی به صورت کد 128 نمادی هستند. کسف نمادها شامل علائم خطی به عنوان RSS ( کاهش فضای نماد ) نمادهای مدکب ( مثلا CC-C , CC-B , CC-A ) و نمادهای دو بعدی مثلا ماتریس اطلاعات و PDF417 (فایل اطلاعات قابل انتقال)

RSSیک خانواده از سری علائم خطی هفتگانه است که تکمیل کننده تکنولوژیها و نمادها است.

رمز SRS شاید بر روی برچسبهای کوچک کاربردی برای سطح منحنیها چاپ شود, مثلا شیشه کوچک داروها, آمپولها, و بسته های تاول. نمادها مرکب از ترکیب خطی هستند ( یک بعدی ) مانند RSS یا UCC/EAN-128 , و یک جزء دو بعدی مثل PDF417 یا یک نوع دیگری از میکرو PDF417 . همه انواع RSS پس از کد شدن با شماره NDC ( کد بین المللی دارو ) برچسب گذاری می شوند. اما بیشترین آنها اجازه اضافه شدن اطلاعات ثانویه را نمی دهند, مانند سری ساخت و تاریخ انقضا. همه نمادهای مرکب شاید با کدگذاری سری و انقضا به کار گرفته شوند.

نماد RSS از سری UCC اخیرا بوسیله سازندگان دارو که داروهای تجویزی را تحویل می دهند و تسویه می کنند, پذیرفته شده و این نماد در ماه های آینده برای مثال در اوایل سال 2003 به کار می رود. ابوت تقریبا کدگذاری را تکمیل کرد. و خط او از راه حلها و داروهای قابل تزریق دست نخورده باقی ماند. برچسبهای ابوت شامل سری ساخت یا تاریخ انقضا نبودند. پی فیزر طرح هایی را از بارکد انتشار داد که همه 30 نوع دارویی که در بسته های تاول تا پایان سال 2003 فروخته می شد را شامل بود. این برچسبها شامل سری ساخت و تاریخ انقضا بود.

 

قانون پیشنهادی انجمن غذا و دارو:

در پاسخ به نگرانیهای امنیت بیمار و فشار گروه های صنعت, انجمن غذا و دارو (FDA) قانونی را برای استفاده از برچسبهای بارکد بر روی داروها در سطح استفاده واحد پیشنهاد کرد. و آن قصد انتشار یک حکم که اولین آن در دسامبر 2001 منتشر شد به دنبال آن در جولای FDA گزارش عمومی را برای آموزش بیشتر در ارتباط با مواجه با پیامدهای ناشی از صنعت منتشر کرد.

توافق کلیی در صنعت وجود دارد مبنی بر اینکه تغییر برچسبهای بارکد به بهبود امنیت دارویی کمک خواهد کرد. و همچنین استفاده مؤثر از تولیدات را بهبود می بخشد.

درهرحال اظهارات بیان شده در ارتباط با اهمیت اجرای برچسب گذاری بارکد عامل مؤثری است ولی به شرط آنکه نمونه کدگذاری مورد تأیید همه جهانیان باشد. مخصوصا اینکه کمپانیهای دارویی سؤال می پرسند که چگونه سرعت صنعت می تواند با بارکدگذاری متناسب باشد. و اینکه چگونه می شود ارزش مؤثر بسته ها و برچسبها در سطح استفاده تک واحدی حفظ شود. هنوز هم سؤال نمی شود که اگر بارکدگذاری تضمین نشود و یا تعهدآور نباشد اما ترجیحا زمان و چگونگی ساخت باشد چه خواهد شد.

در 13 مارس 2003 , FDA قانونی را از نیازهای معلوم و ثبت شده مشابه برای برچسب گذاری بارکد از تولیدات انسانی دارویی و خونی را منتشر کرد. در زیر نیازهایی که در قانون پیشنهادی وجود دارد را می آوریم:

- سازندگان, بسته های برگشتی, برچسبهای برگشتی, و برچسب اختصاصی توزیع کنندگان دارو های نوشته شده در نسخه یا داروهای OTC تنظیم شده بوسیله FDA مربوط به این قانون می شود.

-         محصولات دارویی نوشته شده در نسخه ( بجز نمونه ها )‌ , محصولات بیولوژیکی و محصولات دارویی فراهم می شود. و دستوری که بطور عادی در بیمارستانها بکار می رودبوسیله این قانون پوشیده می شود.

-         هر محصول دارویی در بالای محصول معرفی شده و باید شامل یک بارکد باشد که آن شامل حداقل, شماره NDC و سمبل بارکد خطی که استانداردهای مشترک UCC/EAN است, می باشد. بارکد باید بدون نقص و در زیر حالت نرمال گنجانده شود.

-         تولیدکنندگان, عمل کننده ها, بسته های بازگشتی و برچسبهای بازگشتی خون یا محصولات خونی دریافت می شود و برای تزریقات خونی باید برچسبی قابل خواندن توسط ماشین بر روی محصولی که شامل یکی از این مینیممها باشد تهیه شود, که شامل:

-         شناسنامه منحصربفرد دستگاه.

-         شماره سری مربوط به اعطا کننده.

-         کد محصول.

-         Rh , ABO اعطا کننده.

گستره قانون FDA روشن نیست. و سؤال پیرامون اینکه آیا این قانون یک قانون استاندارد ویژه یا سمبلی است که اگر هنگامی که تهیه کنندگان و تولیدکنندگان به چیزهای قابل اجرا نیازمند شدند جوابگو باید یا نه دلایل زیادی مشاهده می شود, اما نظر عمومی در باره این موضوع بزودی آشکار خواهد شد. مثلا بسته های پستی FDA پیشنهادی را در طی دوره های 90 روزه ارائه و تفسیر می کند که در 13 جون 2003 مطرح گردید.

بخش تجهیزات انسان و سلامت منتظر انتشار قانون نهایی FDA در دسامبر 2003 مانده بود.

 

محرکهای بازار:

ارزش نهایی خطای استاندارد در تغییرات آنهااست. بارکد استفاده شده در زنجیره تولید دارای شناسنامه با ارزشی است. در تکنولوژی خرده فروشی کردن هنگامی که یک مشتری بین المللی نیازش را خریداری می کند همه کالا ها دارای بارکدی با یک استاندارد معین می باشند. در مراقبت پزشکی خریداری برجسته است که تغییرات را راه اندازی می کند. در حدود 2 سال پیش, یک زمینه خوب از پشتیبانی برای تغییرات بارکد برچسب زنی در مراقبت پزشکی رشد کرد. بهبود نمایش که یک نتیجه کاهش خطاها در سازمان دارویی است, در بهبود مراقبت از بیمار و امنیت او مؤثر است.

به نظر می رسد که مزیتهای امنیت بیمار روشن است. و از این رو تغییر بارکد در مراقبت پزشکی از موارد مورد بحث بین المللی است, حتی پیش از اینکه FDA و استانداردهای بارکد داروهای آنها نهایی شود. عمده ترین کمپانیهای دارویی دارای بارکدهای کاربردی بر روی داروها می باشند. و به علتهای مختلف, آنها دارای کمیتهایی هستند که شامل سری ساخت و تاریخ های انقضا است. حتی با وجود اینکه بعید است FDA به این نیاز داشته باشد که جزئیات در ابتدا بیایند. با این تضمین و با فشار عمومی برای امنیت بیمار, بیمارستان ها باید برای تغییر بارکد گذاری طرحهایی را پیشنهاد کنند.

 

خلاصه:

میان آیین نامه یا قبول کردن اختیاری صنعت در تغییر برچسبگذاری بارکد در مراقبت و کل زنجیر تولید, یکی باید انتخاب شود. از جمله آنها نیازمند تعریف کردن قالب برچسب در استانداردهای صنعتی دارند.

برای سازندگان از تولید کردن و وسایل تا پشتیبانی, برچسبهای بارکد در واحد مصرف و تهیه کنندگان اجرا می شود و سپس برای به مصرف رساندن بارکد محصولات و سیستمها و برای بهبود مراقبت از بیمار به کار می رود.

مسلما تغییر قالبهای برچسبگذاری بارکد, با شروع رقابت استاندارد می شود. فقدان قالب واحد دارای علتهای زیادی در میان تولیدکنندگان است. که خالق بارکدها و سیستمهای اطلاعات باید توانایی خواندن این بارکدها را فراهم کنند. این علتهای زیاد دارای یک عامل مشترک است و آن تغییر کم بارکدگذاری بوسیله انجمن تولیدکنندگان می باشد. فقدان یک استاندارد واحد می تواند بر یک اسکن سخت افزاری غلبه کند. زیرا اسکنرها می توانند با خواندن نمادهای متعدد, برنامه ریزی شوند. اما نرم افزارهای کاربردی و پایه اطلاعاتی که از اطلاعات کدشده استفاده می کنند, نیازمند اصلاحاتی مثل تغییر ساختار اطلاعات می باشند.

در نتیجه در تغییر استانداردها مفاهیم مهمی است که هم تولید کننده و هم تهیه کننده با آن مواجهند. با برنامه ریزی و تفکر دقیق در بارکدهای استفاده شده, قادر به تغییر آنها البته با ممارست هستیم. که نتیجه آن همانا بهبود مراقبت از بیمار و همچنین بهبود تولیدات می باشد.

تاریخ ارسال: شنبه 31 فروردین 1387 ساعت 08:10 | نویسنده: محمد روهینا | چاپ مطلب
نظرات (2)
شنبه 31 فروردین 1387 08:30
علی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با درود و سلام؛
بسیار خرسندم از اینکه به سرای شما راه یافته ام و بسی استفاده بردم .
فرصت کردید به بنده هم سر بزنید.
در مورد تبادل لینک یا لوگو نظرتون را بهم بگین
ومنو از نظرات ارزنده خود بهره مند سازید
با احترام
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 13:30
غزاله کرمانی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
عالی بود ،خییییییییلیییی ممنون .خسته نباشید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد